Από το Blogger.

Αναζήτηση άρθρου

Δημοφιλέστερα εβδομάδας

Δημοφιλέστερες αναρτήσεις

Γρίφος: Οι 10 προτάσεις


Υπάρχουν 10 προτάσεις. Πόσες από αυτές είναι αληθείς;

01. Μία µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδής.
02. Δύο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
03. Τρεις µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
04. Τέσσερις από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
05. Πέντε µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
06. Έξι µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
07. Επτά από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
08. Οκτώ µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
09. Εννέα µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.
10. Δέκα από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς.Απάντηση: Για να δεις τη απάντηση μαύρισε με το ποντίκι σου την παρακάτω περιοχή

Μόνο η πρόταση 9 είναι αληθής