Από το Blogger.

Αναζήτηση άρθρου

Δημοφιλέστερα εβδομάδας

Δημοφιλέστερες αναρτήσεις

Γιατί χαλάνε τα προϊόντα όταν λήξει η εγγύηση;

Κυρίως λόγω της πολιτικής πολλών εταιρειών, με στόχο το ακόμα περισσότερο κέρδος.

Για τον κατασκευαστή αυτό σημαίνει αφενός φθηνότερη παραγωγή, αφετέρου διασφάλιση της κατανάλωσης, στο μέτρο που ο καταναλωτής αναγκάζεται να αγοράσει τα νέα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρει ο κατασκευαστής. Το καταναλωτικό κοινό βιώνει άμεσα τις αρνητικές συνέπειες, καθώς εθίζεται στην κατανάλωση, θεωρώντας την κάτι το φυσικό.

Όσον αφορά τις μη χρησιμοποιούμενες πλέον συσκευές, αυτές συχνά εξάγονται στις χώρες του λεγόμενου Τρίτου κόσμου, γεμίζοντας αυτές με τεράστιας έκτασης χωματερές (εικόνα αριστερά). Εκεί, προκειμένου να αποσπάσουν τα πολύτιμα μέταλλα από το σώμα των συσκευών ώστε να παραχθούν ξανά οι νέες, τις καίνε για να αφαιρεθεί το πλαστικό, το οποίο απελευθερώνει τρομακτικές ποσότητες τοξικών αερίων στην ατμόσφαιρα.

Η κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από την άλλη, η οποία αυξάνεται λόγω της συνεχούς αντικατάστασης των χαλασμένων συσκευών, απαιτεί χρήση μετάλλων, όπως είναι ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός κ.α. Η διαδικασία παραγωγής τους είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα, φορτώνοντας ξανά το περιβάλλον με επιπλέον μεγάλες ποσότητες μη αφομοιώσιμων τοξικών υλών.


...επιμέλεια: Ευάγγελος Χόβολος

Πηγές: www.bianatt.gr, www.pinnokio.grwww.newscity1.net, econews.grwww.jewelleryinfo.gr