Από το Blogger.

Αναζήτηση άρθρου

Δημοφιλέστερα εβδομάδας

Δημοφιλέστερες αναρτήσεις

Τι είναι η «magna carta»;

Η magna carta είναι το 1o συνταγματικό κείμενο της Αγγλίας και η βάση των ελευθεριών της.

Πρόκειται για έναν χάρτη δικαιωμάτων, τα οποία αναγκάστηκε να παραχωρήσει ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιωάννης (γνωστός και ως Ακτήμων) στους ευγενείς, στον κλήρο και στην εμπορική και αγροτική τάξη. Το 1213 ο βασιλιάς έδωσε ορισμένες υποσχέσεις στο λαό, τις οποίες όμως δεν σεβάστηκε ποτέ. Έτσι, 2 χρόνια αργότερα, μια ομάδα βαρόνων συμμάχησε το Πάσχα του ίδιου έτους, ώστε να τον υποχρεώσει να αποκηρύξει τις αυθαιρεσίες του.

Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν το βασιλιά όλοι σχεδόν οι ευγενείς, ο κλήρος και ο λαός. Τελικά,  αναγκάστηκε να υπογράψει στις 15 Ιουνίου 1215 στο Ρουνιμέντε του Ουίνδσορ, το κείμενο που του πρότειναν οι βαρόνοι. Από τις σημαντικότερες διατάξεις της magna carta είναι αυτές που αναφέρονται στο σεβασμό της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου και την απαγόρευση φυλάκισης, εξορίας ή τιμωρίας ενός ατόμου χωρίς να έχει παρθεί δικαστική απόφαση. 

Ο βασιλιάς, από την πλευρά του, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει τις εξουσίες του Μεγάλου Συμβουλίου, το οποίο ήταν και ο προάγγελος του σημερινού κοινοβουλίου. Επιπλέον, ήταν υποχρεωμένος να ζητά και τη συγκατάθεσή του για την επιβολή φόρων. Τα ευεργετήματα τα οποία καθιέρωνε η magna carta, παρόλο που ξεκίνησε αρχικά ως ένα συμβιβαστικό κείμενο για την ισοστάθμιση των δικαιωμάτων του βασιλιά και φεουδαρχών, με την πάροδο του χρόνου η ισχύ του επεκτάθηκε σε ολόκληρο το λαό.

.
...επιμέλεια: Ευάγγελος Χόβολος