Από το Blogger.

Αναζήτηση άρθρου

Δημοφιλέστερα εβδομάδας

Δημοφιλέστερες αναρτήσεις

Πλάσμα: Η τέταρτη κατάσταση της ύλης

Στην καθημερινότητα μας συναντάμε την ύλη σε τρεις καταστάσεις: Σε αέρια, σε στερεή και σε υγρή.

Κάθε μια από αυτές τις καταστάσις της ύλης, καθορίζεται από το ενεργειακό περιεχόμενο της. Έτσι, με αύξηση ή μείωση της ενέργειας, μπορούμε επιτρέπει να περάσουμε από την μία στην άλλη κατάσταση (π.χ. από υγρή σε αέρια). Επίσης, η περαιτέρω προσφορά ενέργειας δύναται να μετατρέψει το μακροσκοπικά ουδέτερο αέριο σε μία ιονισμένη κατάσταση της ύλης, η οποία καλείται πλάσμα.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι περισσότερο από το 99% του ορατού σύμπαντος, τα άστρα αλλά και η μεσοαστρική ύλη αποτελείται από κάποια μορφή πλάσματος. Οι μοναδικές ιδιότητες του πλάσματος σε συνδυασμό με τη φιλική προς το περιβάλλον φύση του, το έχουν καταστήσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην επεξεργασία υλικών όπως σκλήρυνση μετάλλων, υδροφοβία, νανοδομές και βιοσυστημάτων (κύτταρα, ιστοί κ.α.).

Σε αντίθεση με τα αέρια, το πλάσμα είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Λόγω των ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων που το απαρτίζουν, το πλάσμα συμπεριφέρεται διαφορετικά από ένα αέριο, για παράδειγμα όταν εφαρμόζονται σε αυτό διάφορα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Έτσι ο όγκος και το σχήμα του καθορίζεται σημαντικά από εφαρμοζόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, από τα οποία συνήθως και δημιουργείται.Συντάκτης: Βασίλης Τσίπης