Από το Blogger.

Αναζήτηση άρθρου

Δημοφιλέστερα εβδομάδας

Δημοφιλέστερες αναρτήσεις

Στο μέλλον θα προβλέπουμε το θάνατό μας

Επιστήμονες από την Κίνα βρήκαν τρόπο να προβλέπουν με ακρίβεια το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου.

Διαπιστώθηκε ότι το κλειδί είναι η δραστηριότητα στα μιτοχόνδρια, τις δομές δηλαδή των κυττάρων που αποτελούν τα «εργοστάσια» παραγωγής ενέργειας σε φυτά, ζώα και ανθρώπους. Όσο πιο γρήγορη είναι η δραστηριότητα στα μιτοχόνδρια λίγο μετά την ενηλικίωση, τόσο μικρότερη είναι η διάρκεια της ζωής.

Η όλη έρευνα έγινε σε νηματώδεις σκώληκες, αλλά οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα ευρήματά τους ανοίγουν το δρόμο για να γίνονται στο μέλλον προβλέψεις και για τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων. Όπως εξηγούν, στη διάρκεια της παραγωγής ενέργειας από τα μιτοχόνδρια, δημιουργούνται ιδιαίτερα δραστικά μόρια οξυγόνου (όπως οι ελεύθερες ρίζες) που τους προξενούν ανεπανόρθωτες βλάβες. Οι βλάβες αυτές θεωρούνται γενεσιουργός αιτία της γήρανσης.

Τα μιτοχόνδρια παράγουν αντιδρώντα μόρια οξυγόνου με «παλμούς» διαρκείας 10 δευτερολέπτων. Έτσι, συνέκριναν κατ’ αρχήν τον ρυθμό αυτών των παλμών σε βραχείας ζωής σκώληκες (επιζούν περίπου 21 ημέρες) με τον ρυθμό τους σε μακράς ζωής σκώληκες (επιζούν τουλάχιστον 30 ημέρες). Τα σκουλήκια που ζούσαν λιγότερο (21 ημέρες) είχαν πιο συχνούς παλμούς λίγο μετά την ενηλικίωσή τους απ’ ό,τι τα μακροβιότερα σκουλήκια. Μάλιστα, όταν οι ερευνητές εξέθεσαν τα μακράς ζωής σκουλήκια σε παράγοντες που αύξησαν την παραγωγή δραστικών μορίων οξυγόνου στα μιτοχόνδριά τους, αυξήθηκε ο ρυθμός των παλμών και τα σκουλήκια πέθαναν πρόωρα.
.

...επιμέλεια: Ευάγγελος Χόβολος