Από το Blogger.

Αναζήτηση άρθρου

Δημοφιλέστερα εβδομάδας

Δημοφιλέστερες αναρτήσεις

Ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσουμε το Τζόκερ;

Στο Τζόκερ πρέπει από τα 45 νούμερα της πάνω στήλης να πετύχουμε τα 5 και από τα 20 νούμερα της κάτω στήλης to ένα.

Αρχικά, η πιθανότητα να πετύχουμε ένα από τα νούμερα της κάτω στήλης είναι 1/20. Όσον αφορά τα 5 από τα 45 νούμερα της πάνω στήλης που πρέπει να πετύχουμε: Για το πρώτο νούμερο που βγαίνει, έχουμε 5 ευνοϊκές περιπτώσεις από τα 45 δυνατά αποτελέσματα, άρα 5/45. Για το δεύτερο νούμερο έχουμε 4 ευνοϊκές περιπτώσεις από τα 44 πλέον δυνατά αποτελέσματα, αφού το πρώτο έχει ήδη βγει και δεν μπορεί να εμφανιστεί ξανά, άρα 4/44. Για τον τρίτο, με την ίδια λογική 3/43 δυνατές, για το τέταρτο 2/42 και για τον τελευταίο αριθμό 1/41.

Η πιθανότητα για να πετύχουμε και τα 5 νούμερα, προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε μεταξύ τους και τις πέντε δυνατές περιπτώσεις. Έτσι θα έχουμε: 5/45 x 4/44 x 3/43 x 2/42 x 1x41= 120/146611080= 1/1221759. Άρα, η πιθανότητα να πετύχουμε τους πέντε αριθμούς της πάνω στήλης είναι μια στο 1.221.759. Για να κερδίζουμε όμως το Τζόκερ, απαιτείται να πετύχουμε ταυτόχρονα και τον αριθμό της κάτω στήλης. Επομένως, μένει να πολλαπλασιάζουμε την πιθανότητα πρόβλεψης της πάνω στήλης (1/1221759) με αυτήν της κάτω (1/20). Έτσι έχουμε: 1/1221759 x 1/20= 1/24435180. Όπως προκύπτει, η πιθανότητα να κερδίσει κάποιος το Τζόκερ είναι 1 στα 24.435.180.