Από το Blogger.

Αναζήτηση άρθρου

Δημοφιλέστερα εβδομάδας

Δημοφιλέστερες αναρτήσεις

Αφλατοξίνες: Ο σιωπηλός μας καρκίνος

Οι αφλατοξίνες είναι οι πιο καρκινογόνες ουσίες που υπάρχουν και τις καταναλώνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Οι αφλατοξίνες παράγονται κυρίως από τα είδη Aspergillus flavus και Aspergillus parasiticus. Είναι μια κατηγορία δομικός συσχετιζόμενων τοξικών μεταβολιτών που παράγονται από μύκητες (Sweeney and Dobson 1998). Οι τέσσερις σημαντικές φυσικός απαντώμενες αφλατοξίνες είναι οι: AFB1, AFB2, AFG1 και η AFG2 (fig.1).

Οι αφλατοξίνες είναι ιδιαίτερα τοξικές μολυσματικές προσμίξεις σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Η αφλατοξίνη Β1 είναι η πιο διαδεδομένη και η πιο τοξική του συνόλου των αφλατοξινών οι οποίες συνήθως μολύνουν ένα ευρύ φάσμα των βασικών γεωργικών προϊόντων (Zain 2011, Abbès et al. 2012).Όταν τα ζώα καταναλώνουν τροφές οι οποίες έχουν μολυνθεί με αφλατοξίνες, η αφλατοξίνη Β1 (AFB1) μπορεί να μεταβολιστεί σε υδροξυλιωμένο μεταβολίτη την λεγόμενη αφλατοξίνη Μ1 (AFM1).

Η αφλατοξίνη Μ1 μπορεί να βρεθεί σε ένα ευρύ φάσμα γαλακτοκομικών προϊόντων όπως το νωπό γάλα, το αποβουτηρωμένο γάλα, το γιαούρτι και το τυρί (Goryacheva et al. 2009, Abbès et al. 2012). Οι αφλατοξίνες Μ1 και Β1 είναι ισχυρές καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και κυτταροτοξικές ουσίες (Creepy 2002, Neal et al. 1998). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ταξινομήσει τις αφλατοξίνες Β1 και Μ1 ως την πρώτη ομάδα καρκινογόνων ουσιών για τον άνθρωπο (International Agency for Research on Cancer 1993, 2002).


Η χημικοί τύποι των αφλατοξινών B1, B2, G1, G2, M1, M2


Συντάκτρια: Ελπίδα Δημητρίου

Πηγές:
Figure 1 : (Abdellah Zinedine a,*, Jordi Maρes b) Occurrence and legislation of mycotoxins in food and feed from Morocco). Food Control 20 (2009): 336
- Sweeney MJ, Dobson AD (1998) Mycotoxin production by Aspergillus, Fusarium and Penicilliumspecies. Int J FoodMicrobiol 43:141–158 Zain ME (2011) Impact of mycotoxins on humans and animals. J Saudi Chem Soc 15:129–144
- Abbès S, Salah-Abbès JB, Bouraoui Y, Oueslati S, Oueslati R (2012) Natural occurrence of aflatoxins (B1 and M1) in feed, plasma and raw milk of lactating dairy cows in Beja, Tunisia, using ELISA. Food Addit Contam 5:11–15
- Goryacheva IY, Karagusheva MA, Peteghem CV, Sibanda L, Saeger SD (2009) Immunoaffinity pre-concentration combined with oncolumn visual detection as a tool for rapid aflatoxin M1 screening in milk. Food Control 20:802–806
- Creepy EE (2002) Update of survey, regulation and toxic effects of mycotoxins in Europe. Toxicol Lett 127:19–28
- Neal GE, Eaton DL, Judah DJ, Verma A (1998) Metabolism and toxicity of aflatoxins M1 and B1 in human-derived in vitro systems. Toxicol Appl Pharm 151:152–158
- International Agency for Research on Cancer (1993) Some naturally occurring substances: Food items and constituents, heterocyclic aromatic amines and mycotoxins, vol 56. Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans.World Health Organization, Lyon, pp 489–451
- International Agency for Research on Cancer (2002) Some mycotoxins, naphtalene and styrene, vol 82. Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans.World Health Organization, Lyon, pp 171–300